Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin umarsızca aşırı bir şekilde büyümesi ve miktarının artmasıdır. Bir gün içinde vücudumuzda yaklaşık olarak 10.000 kanserli hücre oluşmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu araştırır ve kanserli hücreleri ortadan kaldırır. Sağlıklı beden hücreleri amip gibi bölünebilme potansiyeline sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve hasar gören dokuların onarılması maksadıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri de fazla değildir. Sonsuza kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca sınırlı bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman bölünebileceğini farketme gücüne yeteneğine sahiptir

Fakat kanser hücreleri, bu yeteneği yitirir, kontrol dışı bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları oluştururlar. Urlar normal dokuları tahrip ederler. Eğer kanser hücreleri meydana getirdikleri urdan ayrılırsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile bedenin farklı bölümlerine karışabilirler. Gittikleri yerlerde ur meydana getirir ve Bu linkte büyümeye devam ederler. Kanserin bu biçimde vücudun başka bölgelerine dağılması olayına metastaz adı verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar