Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin umarsızca aşırı bir şekilde büyümesi ve miktarının artmasıdır. Bir gün içinde vücudumuzda yaklaşık olarak 10.000 kanserli hücre oluşmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu araştırır ve kanserli hücreleri ortadan kaldırır. Sağlıklı beden hücreleri amip gibi bölünebilme potansiyeline sahiptirler. Hasara uğrayan hücrelerin yenilenmesi ve hasar gören dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri de azdır. Sonsuza Ben bunu sevdim kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca sınırlı bölünebilme sayısı bulunur. Sıhhatli bir hücre ne zaman bölünebileceğini farketme gücüne yeteneğine sahiptir

Fakat kanser hücreleri, bu yeteneği yitirir, fazla fazla bölünmeye başlar ve sayıları artar. Kanser hücreleri toplanarak urları oluştururlar. Urlar sıhhatli dokuları tahrip ederler. Eğer kanser hücreleri meydana getirdikleri urdan ayrılırsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile organların farklı bölümlerine karışabilirler. Gittikleri yerlerde ur meydana getirir ve büyümeye devam ederler. Kanserin böyle vücudun farklı bölgelerine dağılması olayına metastaz denir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar